Sökning: "reklamtavla"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet reklamtavla.

  1. 1. Reklam i spelvärlden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Elias Lindström; [2019]
    Nyckelord :spel; reklam; in-game advertising; LC4MP; reklamtavla; pop-up;

    Sammanfattning : Denna undersökning behandlade ämnet IGA (in-game advertising). 8 undersökningsdeltagare spelade ett 2D-platformer-spel som innefattade två reklamtyper: en reklamtavla och en pop-up-reklam, som båda visade stillbildsreklam för fiktiva spel. LÄS MER