Sökning: "rotsårsnematoder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet rotsårsnematoder.

 1. 1. Interactions between some plant-parasitic nematodes and Rhizoctonia solani in potato fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pia Björsell; [2015]
  Nyckelord :Rhizoctonia solani; Pratylenchus; Trichodoridae; Globodera; synergistic interactions; disease complex; Solanum tuberosum; spatial distribution; stem canker;

  Sammanfattning : The pathogenic fungus Rhizoctonia solani causes major economic losses for potato producers in Sweden. The producers, as well as advisors, have reported possible increases in severity of R. solani when free-living plant parasitic nematodes are present and active. LÄS MER

 2. 2. Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Charlotte Rosander; [2010]
  Nyckelord :Rotsårsnematoder; Pratylenchus penetrans; nematodförekomst ; jordtrötthet; rosodlingar; rosor;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jordtrötthet och förekomst av rotsårsnematoder. Odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar vilket gör det till ett aktuellt problem värt att uppmärksamma. LÄS MER

 3. 3. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder

  M1-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Charlotte Rosander; [2009]
  Nyckelord :rotsårsnematoder; Pratylenchus penetrans; rosor; jordtrötthet; tagetes;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jordtrötthet som är ett aktuellt och komplext begrepp. Det finns ett utbrett problem med jordtrötthet bl a hos släktet Rosa. Allt eftersom odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar är detta ett problem värt att uppmärksamma. LÄS MER