Sökning: "jordtrötthet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet jordtrötthet.

 1. 1. Jordtrötthet i frukt-och bärodlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Zhanna Hjelt; [2017]
  Nyckelord :jordtrötthet; växtparasitära nematoder; återplanteringssyndrom;

  Sammanfattning : Vad är jordtrötthet? Många har hört talas om eller i praktiken stött på detta begrepp för ett specifikt jordtillstånd. Definitionen är ett samlingsbegrepp som karakteriserar olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i marken som i sin helhet leder till försämrad tillväxt i odlingar av olika lantbruks-och trädgårdskulturer. LÄS MER

 2. 2. Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Charlotte Rosander; [2010]
  Nyckelord :Rotsårsnematoder; Pratylenchus penetrans; nematodförekomst ; jordtrötthet; rosodlingar; rosor;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jordtrötthet och förekomst av rotsårsnematoder. Odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar vilket gör det till ett aktuellt problem värt att uppmärksamma. LÄS MER

 3. 3. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder

  M1-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Charlotte Rosander; [2009]
  Nyckelord :rotsårsnematoder; Pratylenchus penetrans; rosor; jordtrötthet; tagetes;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om jordtrötthet som är ett aktuellt och komplext begrepp. Det finns ett utbrett problem med jordtrötthet bl a hos släktet Rosa. Allt eftersom odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar är detta ett problem värt att uppmärksamma. LÄS MER