Sökning: "sågskydd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sågskydd.

  1. 1. Termisk komfort hos sågskyddsutrustning : Om sågskyddstextilens inverkan på komforten i sågskyddsplagg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :FANNY DENMAN JERNBERG; [2014]
    Nyckelord :textil komfort; komfortmätning; PPE; sågskydd; ångmotstånd; wicking; skyddsutrustning; luftgenomsläpplighet; vätskeledningsförmåga;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet om 15 högskolepoäng behandlar sågskyddstextilens bidrag till komfortnivån i sågskyddsplagg. Personlig skyddsutrustning kräver att materialet innehar specifika egenskaper vilka ofta står i konflikt med en god komfortnivå. LÄS MER