Sökning: "samvärkan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet samvärkan.

  1. 1. ”Samvärkan”? : en kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänst och öppenvårdspsykiatri

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Karl Sjöberg; [2006]
    Nyckelord :Samverkan; Socialpsykiatri; Psykiatrisk öppenvård; Nyinstitutionell organisationsteori;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att förstå hur samverkan fungerar mellan socialtjänst och psykiatri. För att göra detta har en kvalitativ studie genomförts för att se vad två personer som arbetar på ett stödboende inom socialtjänsten respektive inom den psykiatriska öppenvården och deras två chefer tänker om samverkan i den löpande verksamheten. LÄS MER