Sökning: "sjöfraktsedel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sjöfraktsedel.

  1. 1. Elektroniska konossement

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mårten Beck-Friis; [2001]
    Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar olika sätt att föra över äganderätt, förfoganderätt och sakrättsligt skydd till gods när det befinner sig hos en transportör, d.v.s. varken hos köparen eller säljaren. LÄS MER