Sökning: "tvåmånadersregel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tvåmånadersregel.

  1. 1. Kan turordningsreglerna anses fylla sin funktion som skydd mot godtyckliga uppsägningar?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kerstin Wilhelmsson; [2001]
    Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Ämnet för detta examensarbete är de turordningsregler som aktualiseras i samband med arbetsbristuppsägningar. Mot slutet av 1800-talet kom legostadgans och näringsfrihetsförordning-ens bestämmelser om anställningsavtalets form att förlora i betydelse, för att i början av 1900-talet bytas ut mot principen om det fria anställningsavtalet. LÄS MER