Sökning: "family"

Visar resultat 1 - 5 av 8418 uppsatser innehållade ordet family.

 1. 1. Differences in velocity between the sexes and stages of courtship in a dance fly

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Filip Myllyaho; [2022-02-17]
  Nyckelord :Dansfluga; Hilara maura; höghastighetskamera; partner-val; Dance fly; Hilara maura; high-speed camera; mate choice;

  Sammanfattning : Dance flies (Diptera: Empididae: Empidinae) are famous for their elaborate mating behaviour, which can be broken down to three distinct stages in adults: hunting, swarming, and mating. In many species, males hunt for prey that they present as nuptial gifts to recipient females in swarms, after which the pair will copulate in the air or after landing on nearby vegetation. LÄS MER

 2. 2. Kontorsarbetares syn på den nya arbetsmiljön i hemmet : En kvantitativ studie om kontorsarbetares upplevelser av förändringen på arbetsmiljön vid distansarbete

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Olsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Distansarbete;

  Sammanfattning : When the covid-19 pandemic struck, most of those who work in offices in Sweden had to conduct their work from their homes. When the work is conducted from home, new problems can arise when the work environment no longer is limited to the physical office. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 4. 4. Att hitta kärleken online : En kvantitativ studie om nätdejting

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Victoria Svanström; [2022]
  Nyckelord :online dating; dating; dating sites; digitization;

  Sammanfattning : The development of digitization has resulted in people communicating more digitally. People keep in touch with friends and family on the respective platforms, but we arealso looking for new contacts and relationships online nowadays. LÄS MER

 5. 5. Manligt och kvinnligt ledarskap - stereotyper i media : En undersökning av hur Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson porträtteras i media kontra den föregående manliga statsministern Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Berglund; Isabella Undén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Gender stereotypes; Media.; Ledarskap; Könsstereotyper; Media.;

  Sammanfattning :  Syfte: Vi vill undersöka hur media framställer Magdalena Andersson som statsminister kontra hur media framställt tidigare statsminister Stefan Löfven. Metod: Insamlingen av empirin har skett genom en kvantitativ innehållsanalys av reportage hämtade från sex olika webbtidningar, där totalt 140 reportage och bilder har analyserats. LÄS MER