Sökning: "umu universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18861 uppsatser innehållade orden umu universitet.

 1. 1. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Ordavkodningsförmåga hos svenska gymnasieelever : Referensvärden för bedömning med Vilket är rätt och Vilket låter rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Mirko Privitera; [2023]
  Nyckelord :Ordavkodning;

  Sammanfattning : Bakgrund Ordavkodningstestning ingår som en viktig del i testbatteriet för läs- och skrivutredningar. Vilket är rätt och Vilket låter rätt är ett tvådelat ordavkodningstest som möjliggör en snabb överblick över individers grundläggande avkodningsförmåga och som kan användas både individuellt och i grupp. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 4. 4. Koloniala monument, vandalism och avkolonialisering : En fallstudie i Joiri Minayas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nikita Glasnovic; [2023]
  Nyckelord :koloniala monument; joiri minaya; avkolonialisering; vandalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats är grundad i en fallstudie av den multidisciplinära konstnären Joiri Minayas arbete och den konstnärliga interventionen ”Ecubrimiento” av Columbusstatyn på Columbustorget i Santo Domingo, som genomfördes i januari 2021. Uppsatsen undersöker frågor om koloniala monument och deras närvaro i samtida postkoloniala stadsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER