Sökning: "vattenkraftdammar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vattenkraftdammar.

  1. 1. OPTIMAL ENERGY DESIGN FOR A SYSTEM OF PUMPED HYDRO-WIND POWER PLANTS

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :LAKSHMI NAGA SWETHA YANAMANDRA; [2018]
    Nyckelord :Pumped Hydro; Wind farm; Energy Storage; Renewable Energy.;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Medvetenhet och oro kring miljöeffekter från utsläpp av växthusgaser och de minskande resurserna av icke förnybara energikällor har ökat de senaste årtiondena. Utvecklingen av ny teknologi för förnybar energi har drivits fram globalt som ett svar på denna oro. LÄS MER