Sökning: "warehouse optimization"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden warehouse optimization.

 1. 1. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 3. 3. Baksidan av dagligvaruhandeln : En undersökning i hantering av lagerhållnig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Hellholm; [2020]
  Nyckelord :5S; ABC-analysis; FMCG; Lean; Quality improvement; Warehouse optimization; 5S; ABC-analys; Dagligvaruhandeln; Kvalitetsutveckling; Lageroptimering; Lean;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med detta projekt att kartlägga och skapa förslag på förbättring av lagerläggningen vid torrvarulagret på företaget för att minska kostnader och öka effektiviteten. 1. Hur kan artiklar prioriteras för optimal lagerhållning? 2. Hur kan företaget upprätthålla god lagerhållning på lång sikt? 3. LÄS MER

 4. 4. DISTRIBUTION NETWORK DESIGN : Optimization & simulation of an international supply chain.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Gustav Hultman; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain management; Distribution Network Design; Simulation; Optimization;

  Sammanfattning : Höganäs AB's current distribution network for iron powder in the Asia Pacific (APAC) region is subject to high costs incurred by large inventories and high cost of capital. As a result of increasing demand and service level requirements from customers, inventories have steadily increased. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Assembly Material Feeding : at Electrolux Professional AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexandra Nyström; Felix Dürango; [2020]
  Nyckelord :Lean; material feeding; Electrolux; simulation;

  Sammanfattning : Electrolux Professional AB is a multinational industrial appliance manufacturer and among many other things one of the leading global providers of laundry solutions in Ljungby, Sweden. Electrolux, being a global company with millions of customers, are always striving for the most efficient way of work in order to reach the best results. LÄS MER