Sökning: "wet chemical precipitation system"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden wet chemical precipitation system.

 1. 1. Method development for the analysis of PFAS and neutral precursors in active and passive air samplers

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pascal Camoiras González; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are a chemical class of global concern because of their persistence, toxicity and widespread presence in the environment. This work aimed to develop a robust and reliable method to analyse perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), as well as the neutral volatile PFOS precursors, namely perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonamidoethanols (FOSAs/FOSEs). LÄS MER

 2. 2. Vatten- och kemikaliebesparande åtgärder samt reningstekniker inom ytbehandlingsindustrin : En studie av sköljvattenflödet på Calamo AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vacuum evaporator; sparse rinsing technique; countercurrent rinsing; wet chemical precipitation system; electropolishing; pickling; Vakuumindunstare; sparsköljsteknik; motströmssköljning; våtkemisk fällningsanläggning; elektropolering; betning;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts på Calamo AB som arbetar med elektropolering och betning av rostfritt stål. Efter ytbehandlingssteget krävs sköljning av godset för att avlägsna kemikalierester vilket medför att stora mängder surt sköljvatten uppstår. Idag används våtkemisk fällningsanläggning för att rena sköljvattnet. LÄS MER

 3. 3. Stabilization of frictional soil through injection using CIPS (Calcite In-situ Precipitation System)

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Anders Palmén; [2012]
  Nyckelord :frictional soil; CIPS; calcite in-situ precipitation system;

  Sammanfattning : The precipitation system CIPS (Calcite In-situ Precipitation System) has been created as a permeation grouting system based on a two component fluid with the intention of slowly permeate and fill the pores. It causes cementation through a chemical reaction which bonds the soil particles together at the contact points. LÄS MER

 4. 4. Bevattning av lagrat virke vid svensk skogsindustri : omfattning och miljökonsekvenser

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Carl-Magnus Olsson; [2007]
  Nyckelord :lakvatten; miljöeffekt; miljörapport; virkeslagring;

  Sammanfattning : Most of the saw and pulp industries have stored wood nearby their production, the main reason is to have a continuous wood flow to the production. Wet storage of wood is of great importance to keep the wood quality. LÄS MER