Sökning: "wireless mesh network"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden wireless mesh network.

 1. 1. A Multi-layered Routing Technique for Sensing Train Integrity and Composition

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Satya Venkata Sidhi Vinayak Pulugurtha; Kishore Kumar Atragadda; [2020]
  Nyckelord :Cargo Wagon; Composition; Integrity; Scalability; Wireless Sensor Network;

  Sammanfattning : This thesis deals with an approach to monitor the integrity and composition of cargo wagons withthe help of Wireless Sensor Network (WSN). The WSN is to be fully automated that does notneed any human intervention for gathering information about the composition and integrity ofcargo trains, which are the most necessary factors for Cargo Logistics. LÄS MER

 2. 2. Link performance measurement and improvement using Bluetooth mesh network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Durgaprasad Srinivasa; Manjunath Harshavardhan Manjunath Harshavardhan; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bluetooth is a short-range technology, it helps with wireless communication between many electronic devices. Bluetooth low energy (BLE) is the advanced version of Bluetooth which uses low energy compared to the standard Bluetooth. Bluetooth mesh technology play a crucial role in the Internet of things (IoT). LÄS MER

 3. 3. Topology-based Device Self-identification in Wireless Mesh Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yongyun Quan; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Self-identification; Centralized; Distributed; Wireless mesh networks; Internet of Things; Självidentifiering; Centraliserad; Distribuerad; Trådlöst meshnätverk;

  Sammanfattning : In the context of the Internet of Things (IoT), commissioning is the process of securely adding a new device to a network. It covers many different tasks, including the physical deployment of devices and configuration of parameters. It is network installers who need to manually commission each device one by one with the help of commissioning tools. LÄS MER

 4. 4. Using BLE mesh network for indoor tracking

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ali Hassan; Anna Ahlquist; [2019]
  Nyckelord :BLE mesh; RSSI; Trilateration; Min-Max; Indoor positioning;

  Sammanfattning : Internet of Things ger människor möjligheter att genom tjänster dra nytta av sensorer och andra enheter som tillsammans skapar ett brett utbud av lösningar som smart hem, smart transport, äldreomsorg och mycket mer. Den senaste innovationen av Bluetooth SIG är Bluetooth mesh topologi som tillåter att ansluta trådlösa enheter i ett många till många förhållanden. LÄS MER

 5. 5. Emulating Software-Defined Small-Cell Wireless Mesh Networks Using ns-3 and Mininet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Pieskä; [2018]
  Nyckelord :software defined networking; network emulating; network simulating; wireless networks;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to create a network emulator, suitable for evaluatingsolutions in a small-cell wireless mesh SDN backhaul network environment, by integratingexisting software. The most important efforts in this process have been a transparentintegration of Mininet and ns-3 at both the data and the control plane, with ns-3 servingas the front-end. LÄS MER