Iakttagelser kring konstens gränslöshet

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

Författare: Andreas Hiroui Larsson; [2010]

Nyckelord: jazz; konstnärligt skapande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)