Våld och kränkningar av elev - När är det skäl för uppsägning eller avsked av lärare?

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Patrik Kjällgren; [2021]

Nyckelord: Arbetsrätt; lärare; uppsägning; avsked; våld; kränkning.;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)