"Vi ses när vi ses, motherfuckers" : En studie om fult språk bland sociala mediaprofiler

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur olika typer av fult språk och hur det fula språket används bland av de 15 största svensktalande youtubeprofilerna under 2019. Syftet är att beskriva och visa de olika typerna och användningarna bland youtubeprofilerna. Materialet består av 30 videor på youtube som analyseras och genomgår en tematisk analys. Resultatet visar att det finns en skillnad i vilka typer och användningar av det fula språket och stämmer överens med tidigare forskning som observerat en samhällsförändring. Ord som tillhör det Övernaturliga och religion är främst förekommande och används mest för att förmedla känslor av icke levande ting vilket kan tyda på att orden tappar kraft. Resultatet visar även att engelska ord används mer nedsättande än de svenska motsvarigheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)