En egen värld vid ån

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Emma Ekman Flenberg; [2014]

Nyckelord: Konsthall; Uppsala;

Sammanfattning: Vi hade en skissuppgift i början av kandidatprojektet, där vi skulle fundera över vår passion till arkitekturen. Min passion kan vara minnet av en byggnad, ett rum, där jag känt ett sug i magen. Jag inspireras av film, teater, foto och konst. Jag vill sträva efter att konsthallen ska skapa samma sug och dragningskraft för människor i Uppsala. Jag har jobbat med att bygga upp konsthallen som olika scener, minnen, fragment och reflexioner. En egen värld. Jag vill att det ska finnas en vaghet samtidigt som riktning, utåt och inåt. Jag vill även att den ska smälta samman med vattnet och marken runtomkring. Min vision är att vi som besökare dras in i ett sammanhang, en rumslighet, någonting som skiljer sig från vardagen om än bara litegrann. Att komma in i en annan värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)