Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med bensår i hemsjukvård En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Agneta Karmfalk; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)