Bakom stängsel och vakttorn : En komparativ textanalys av berättelser från icke-judiska koncentrationslägerfångar under andra världskriget

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Historia

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)