Irreguljära migranter och socialtjänsten : en analys av uppgiftsutlämning till polisen ur ett rättighetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Eira Arb Zackrisson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)