HUR LÅNG ÄR EN PARTIPISKA? - En kvalitativ studie om de politiska partiernas lokala valrörelser i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte:Syftet i denna studie är att undersöka hur de lokala valkampanjerna förhåller sig till det nationella kampanjerna och belysa vilka likheter och skillnader man kan se i partiernas olika uttryck samt hur professionaliserade de lokala kampanjerna är.Teori:Professionalisering, VarumärkeMetod:Kvalitativ innehållsanalys, Semiotik, RetorikMaterial:Valaffischer från svenska valkampanjer 2018; Socialdemokraterna (Nationell, Olofström, Emmaboda), Moderaterna (Nationell, Älvkarleby, Åmål) och Sverigedemokraterna (Nationell, Partille, Motala).Resultat:Studien visar att man i stor utsträckning i sin kommunikation präglas av professionaliseringen och att de lokala valrörelserna i stor utsträckning präglas av de nationella valkampanjerna. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bedriver mycket likartade kampanjer medan Moderaterna är överrepresenterade när det kommer till skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)