Det är vi som ska läsa : En studie av skolelevers syn på delaktighet i ett skolbiblioteks beståndsarbete.

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

Sammanfattning: The purpose of this study is to investigate how students in a Swedishjunior high school (grade 7-9) view their possibility to participate in thecollection management of their school library, and how the schoollibrary works to involve the students when purchasing media. The studyhas resulted in a model for easy and effective involvement of studentsin the collection development.To achieve this aim both quantitative and qualitative methods are used.A survey in three classes in the school, observations at the schoollibrary and a qualitative interview with the library assistant have beenperformed. The collection management at the school library isdescribed using the School Library Taxonomies developed by DavidLoertscher and two models for participation developed by Roger A Hartand Harry Shier. In the survey, the students are asked about their libraryand reading habits, their perception of their own participation in thecollection management of the library and their opinions of theimportance of student participation in the library.The results show that all students view the possibility of participation as something important, but not all of the students are willing to be active themselves. The proposed model for effective involvement of students in the library focuses on simplicity, voluntariness, distinct information and visible results.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)