Sökning: "career"

Visar resultat 1 - 5 av 1084 uppsatser innehållade ordet career.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapi och ledarskap: En intervjustudie om hur chefer beskriver att de använder sin arbetsterapeutiska professionella kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fanny Stevenhag; Karin Wrangborg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ledarskap; chef; professionell kompetens; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För arbetsterapeuter är det möjligt att arbeta inom en rad olika verksamheter och i olika roller. Vissa arbetsterapeuter väljer att ta sig an ett ledarskap i en chefsbefattning. Trots det är arbetsterapi och ledarskap ett förhållandevis outforskat fält. LÄS MER

 3. 3. Personvalet under lupp : En kvantitativ jämförelse av personvalets effekt på kandidaters listplacering och hur det skiljer sig mellan kandidater med svensk och utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Heijne; [2019]
  Nyckelord :preference votes; discrimination; ballot list placement; representation;

  Sammanfattning : The essay focuses on the newly discovered findings that the distribution of preferences votes across candidate’s guides the political parties decisions on candidate promotions and helps shape the ballot list for the next election. Preference votes have therefore an indirect effect on candidate’s future political career. LÄS MER

 4. 4. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 5. 5. ”Nameless here forevermore” : A study of the expression of sorrow, in the life and works of Edgar Allan Poe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Robin Kaas; [2019]
  Nyckelord :Edgar Allan Poe;

  Sammanfattning : Despite being one of the most influential writers of his era, Edgar Allan Poe led a mostly tragic life of impoverishment and personal failures and tragedies. This essay explores to what extent this affected Poe’s writing, by examining the portrayals of the emotions of grief and sorrow in some of Poe’s work, via close-reading. LÄS MER