En studie om Bishops sex matematiska aktiviteter. : - Hur förskollärare använder sig av Bishops matematiska aktiviteter i praktiken.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)