Sökning: "Linnéa Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Linnéa Gustavsson.

 1. 1. Ansiktsrekonstruktion : Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t Hans, Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Facial reconstruction; ethical issues; American method; genetics; biometric data;

  Sammanfattning : Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, occurred during the 20th century. LÄS MER

 2. 2. Fångad i sin egen kropp - att leva med amyotrofisk lateral skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Gustavsson; Julia Rindberg; [2019]
  Nyckelord :amyotrofisk lateral skleros; palliativ vård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion: Bristande forskning inom ämnet amyotrofisk lateral skleros [ALS] är identifierat och tidigare patientperspektiv av sjukdomen påvisar bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnosen ALS innebär en brytpunkt till palliativ vård och behandlingen är symtomatiskt inriktad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Gustavsson; Linnea Hamilton; [2018]
  Nyckelord :Förberedelser; Innehållsanalys; Omvårdnad; Lumbalpunktion; Procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Gustavsson, S och Hamilton, L. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Ansiktsrekonstruktioner - I betraktarens öga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linnéa Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Facial reconstruction; forensic artists; American method; anthropology; archeology; osteology; Ansiktsrekonstruktion; forensisk konstnär; antropologi; arkeologi; osteologi;

  Sammanfattning : In theory, a facial reconstruction can sound quite easy. There are handbooks that describe the process step by step and for the untrained eye all skulls look almost the same. However, this is not the case. Every skull has it ́s unique shape and proportions which make up our significant variations in our faces. LÄS MER

 5. 5. Improving the Robustness of Stockholm’s Metro System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Hanna Gustavsson; Linnea Thorstensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is evaluating and improving the robustness of the metro system in Stockholm. It is based on the existing metro system and by interpreting it as a network we can represent it in a mathematical graph. LÄS MER