Många har dikten bedragit: En skeptisk estetik i Petronius Satyricon

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)