Conocer un país a través de sus expresiones : Un estudio comparativo entre España y Suecia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Spanska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)