Kontroversiella frågor i samhällskunskap : En kvalitativ textanalys om hur lärare ska hantera frågor som kan väcka känslor i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Denna uppsats har undersökt syftet om hur lärare ska arbeta med kontroversiella frågor i undervisningen i ämnet samhällskunskap. Undersökningen har utgått ifrån vetenskapliga didaktiska teorier med fokus på den didaktiska triangeln med grundfrågorna vad, hur och varför. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)