Finansmarknadens spådamer - En studie i aktieanalytikernas riktkurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Finansmarknadens spådamer – En studie i aktieanalytikers riktkurser Kurs: NEKH02 Nationalekonomi: Examensarbete – kandidatnivå, ekonomie kandidatprogrammet Författare: Axel Schennings och Mattias Fellesson Handledare: Birger Nilsson Bakgrund: Handeln med aktier omsätter stora summor pengar dagligen, världen över. Aktiemarknaden är volatil till sin natur och att kunna spå in i marknadens framtid är en förmåga som är värd stora pengar för investerare som vill tjäna pengar. Särskilt förmågan att kunna spå framtiden för enskilda aktier. Aktieanalytiker försöker i sitt arbete profitera på investerarens tro på att de kan prognostisera aktiekursers framtid. Syfte: Av denna anledning är det intressant att undersöka om analytikerna har förmågan att prognostisera framtiden eller om deras råd inte överträffar det slumpmässiga. Genomförande: För att utföra den här studien har vi samlat in en stor mängd riktkurser (prognoser över en tidsperiod för aktiekurser) och analyserat, på banknivå och totalt, hur ofta deras prognoser stämmer. Vi har även analyserat hur stor risk de tar vid prognoserna och undersökt om det påverkar utfallet. Resultat: Totalt sett stämmer ungefär 60 procent av riktkurserna och i en jämförelse mellan bankerna där risktagande vid prognosen räknas in verkar det som att Danske Bank är den bank som är bäst på att spå in i framtiden. Nyckelord: Riktkurs, aktieanalytiker, banker, OMXS30 och finansiella marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)