Sökning: "Head and neck cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Head and neck cancer.

 1. 1. Munvård för patienter med huvud-och halscancer som genomgår onkologisk behandling, med fokus på egenvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Fredriksson; Hanna Taranger; [2019-08-07]
  Nyckelord :Munvård; huvud-och halscancer; onkologisk behandling; biverkningar; egenvård; sjuksköterska; personcentrering;

  Sammanfattning : Patienter med huvud- och halscancer som genomgår onkologisk behandling kan få en påverkan på deras livskvalitet. Biverkningar i munhålan relaterat till strålbehandling är vanligt och en av de allvarligaste biverkningarna är oral mukosit som drabbar cirka 80% av patienterna. LÄS MER

 2. 2. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 3. 3. Att leva med huvud- och halscancer

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Welén; Emelie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Literature study; malignant tumor; patient’s experiences; nurse’s; Litteraturstudie; malign tumör; patienters erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Cancer in the head and neck region is an unusual form of cancer. The treatment for this cancer can cause permanent damage to vital functions. Nurses' have expressed frustration about feeling insufficient to accommodate the patients' needs. Patients' with head and neck cancer are reported to have low quality of life. LÄS MER

 4. 4. "Att hitta nyckeln" Sjuksköterskor erfarenheter av att vårda patienter med huvud-, halscancer och alkoholmissbruk. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Enström; Frans Söderman; [2017]
  Nyckelord :Nursing; nurses; head and neck cancer; alcohol addiction; experiences; patients; person-centered care; Omvårdnad; sjuksköterskor; huvud-halscancer; alkoholmissbruk; erfarenheter; patienter; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med huvud- och halscancer och alkoholmissbruk. Bakgrund: Cancer i huvud-halsområdet är den sjätte vanligaste dödsorsaken vid cancersjukdom. Överkonsumtion av alkohol tillsammans med rökning är de största enskilda riskfaktorerna för den här sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Effektiviteten av läkemedelsbehandling för att minska muntorrhet och förebygga karies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Shaima Alnehmry; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Dry mouth (xerostomia) is a common symptom which is connected with hypofunction of salivary glands induced by transient physiological conditions, pathology or as a side effect of drugs or radiation. Xerostomia almost always develops after destruction of salivary glands in connection with the treatment of head and neck cancer with ionizing radiation. LÄS MER