Giltiggörande - att göra barns upplevelser verkliga : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares erfarenheter av att bemöta barns upplevelser av våld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Ian Conners; Linn Rosén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)