Skillnader avseende gemenskap och trivsel på företag med olika friskvårdsinsatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns någon skillnad i gemenskap eller trivsel hos företag med olika mängd friskvårdsinsatser samt om det finns någon skillnad i trivsel och gemenskap hos anställda som i högre grad utför dessa aktiviteter tillsammans med kollegor. Forskning har hittat starka band både mellan gemenskap, trivsel och arbetsprestation och mellan fysisk aktivitet, välmående och trivsel. Friskvårdsinsatser har funnits i Sverige sedan slutet av 80-talet för att hjälpa arbetsgivaren ha hälsosamma anställda men ett av huvud- syftena med personalförmåner är enligt den svenska lagen också att skapa trivsel. Studien jämförde två företag genom att skicka ut enkäter till de anställda. Även friskvårdsinsatserna undersöktes för att se om någon av dem utfördes tillsammans med kollegor mer frekvent. Resultaten visade ingen signifikant skillnad i gemenskap mellan företagen och företaget med färre friskvårdsinsatser hade högre trivsel. Slutsatsen att andra faktorer än friskvårdsbidraget vägde tyngre drogs. I jämförelsen av de olika friskvårdsinsatserna framkom att insatsen "kaffe, te, frukt eller annan lättare förtäring" (fika) används oftare tillsammans än de andra. De som alltid fikar tillsammans med kollegor hade också signifikant högre trivsel och gemenskap än de som inte uppgav att de fikade med kollegor frekvent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)