Ansvar för uttjänta bilar i naturen : Är nuvarande lagstiftning tillräckligt effektiv med beaktande av principen om att ”förorenaren betalar” och miljömål?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Katarina Johansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)