Hud konduktans Rädslobetingning och Psykopatiska Personlighetsdrag En Tvilling studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Tidigare studier har visat på sambandet mellan oräddhet, psykopati, aggressivitet och antisocialt beteende. Denna studie undersökte fenotypiska och genetiska relationer mellan komponenter i the skin conductance fear conditioning task och i psykopatiska personlighetsdrag. Data hämtades från den longitudinella studien; Tvillingstudie om riskfaktorer för antisocialt beteende (RFAB) vid University of Southern California och data från pågående tillfälle 5 inkluderades i studien. Resultatet visade på betydelsen av både genetiska och icke-gemensamma miljö influenser förklarade variansen i obetingad respons. I överensstämmelse med tidigare forskning visade resultaten att individer som visade på högre nivåer av manipulativt och svekfullt beteende också uppvisade större brister i rädslobetingelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)