MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)