Tilläggsisolering : anpassad till Medelhavsklimat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

Författare: Aga Kader; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dåligt inomhusklimat och hög energiförbrukning är resultat från icke isolerade byggnaderi staden Sulaymaniyah, som är en kurdisk stad i norra Irak. För att minimera detta krävsåtgärder som förbättrar byggnadens klimatsskärm, genom att minskatransmissionsförluster och reducera energianvändning med tilläggsisolering. För att väljarätt isoleringsmaterial behöver hänsyn tas till klimatet i Sulaymaniyah som är av typenmedelhavsklimat, vilket innebär varmt och torrt under sommaren samt kallt och fuktigtunder vintern.Studien ska undersöka olika värmeisoleringsmaterial som finns på den svenskamarknaden för en befintlig byggnad i staden Sulaymaniyah.Genomförandet består dels av en litteraturstudie om olika isoleringsmaterial, dels avundersökningar och intervjuer om geografi, klimat och byggnadstekniken i Sulaymaniyahoch dels av energisimuleringar för den befintliga byggnaden med olika isoleringsmaterialbaserat på klimatet i området.Resultatet visar att det är möjligt att reducera energianvändning med tilläggsisoleringäven i det klimatet, däremot har den en större effekt för uppvärmning än nedkylningen avhuset. Det ska tilläggas att resultatet är isolertjockleks baserat, andra resultat kan uppnåsmed andra isolertjocklek från dessa material men även ett bättre ventilationssystem,reducering av köldbryggor och installation av ett annat värmesystem kan förändraresultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)