Etiska och traditionella fonder - En utvärdering av risk och avkastning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Thomas Fransson; Gustav Lidén; [2019-06-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inom den finansiella sektorn förekommer en kontinuerlig utveckling av nya produkter och tjänster för att anpassa sig till dels hur den finansiella marknaden förändrar sig samt hur samhället och deras kunders krav förändras. De senaste åren har den etiska fonden fått stor uppmärksamhet hos spararna. Den etiska fonden antas investera i sektorer av ekonomin som tar större ansvar för exempelvis miljö och etik. Vad som dock är oklart är hur denna typ av investering skiljer sig mot de traditionella fonderna i risk och avkastning. Syftet med uppsatsen är att utvärdera avkastningen och risknivån av att investera i etiska fonder istället för traditionella. I studien används välkända samband inom portföljvalsteori samt risk och avkastning. avkastning. Inom ramen för dessa samband skapas relevanta investeringsportföljer. Skillnaden i prestationen av de respektive portföljerna analyseras därefter. Resultatet presenteras i tre olika portföljer: etisk, traditionell samt en indexportfölj. indexportfölj. Den etiska portföljen har i studien en lägre avkastning men också en lägre risk (standardavvikelse). (standardavvikelse). Studien visar också att den etiska portföljen har en lägre avkastning per riskenhet (Sharpe Ratio). I fråga om Value at Risk så skiljer det ej nämnvärt mellan portföljerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)