Sökning: "food losses"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden food losses.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Nyckelord :Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. LÄS MER

 2. 2. Food waste reduction in Swedish food retail : Understanding barriers and incentives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ellen Ejnarsson; Sofia Bengtsson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Food retail; Food waste; Reduction; Prevention; Financial incentives; Public intervention; Livsmedelsbutik; Matavfall; Matsvinn; Reduktion; Förebyggande; Finansiella incitament; Styrmedel;

  Sammanfattning : In Sweden, the retail sector is responsible for 8% of the total supply chain waste. Although the number is relatively small, the retail sector is of key importance for food waste minimization since retail stores collect large amounts of food and connect with consumers and producers in a limited, clearly defined number of places. LÄS MER

 3. 3. Assessment of food losses and waste and related greenhouse gas emissions along a fresh apples value chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oluwadamilola Oluwaseun Omoleye; [2020]
  Nyckelord :food loss and waste; apple loss; value chain; environmental impacts; GHG; emissions;

  Sammanfattning : Reducing food waste is very important for food security and environmental issues. The aim of this study is to assess potential food losses and waste (FLW) along fresh apples value chain, related environmental impact (emissions), and identify applicable measures to reduce losses and waste. LÄS MER

 4. 4. The Effects of E-commerce on Retail Property Values : A study about how the growth of e-commerce affects property values in the retail real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Lund; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; retail; real estate; property valuation; Property values; omni-channel retailing; E-handel; detaljhandel; fastighetsvärdering; fastighetsvärden; multikanaler;

  Sammanfattning : With new ways of shopping, it could be assumed that not all actors within the retail sector will come out as winners. As the growth of e-commerce has been continuously rapid over many years, there is evidence for physical retailers suffering of sales losses. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning & optimering av energisystem : En utredning gällande förbättringsåtgärder av centralkökets energisystem vid Västerås sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Tom Salovaara; Anna Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; driftoptimering; livscykelkostnad; värmeåtervinning; värmebalans; aktiv värmebalans; centralkök;

  Sammanfattning : Methods for reduced energy consumption is a current subject due to ongoing climate changes and therefore a current matter in the global discussion. Policies and propositions are developed on both a global and national level, in order to decrease the overall consumption. LÄS MER