En kartläggning av larmstarter på teknisk apparatur och störande ljudnivåer i en intensiwårdsm¡l¡ö : en observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Författare: Alexandra Hultgren; Magnus Nilsson; [2009]

Nyckelord: Stressfaktorer; ICU; alarm; ICU-syndrome;

Sammanfattning:

Bakgrunden

tar upp tidigare studier att intensiwårdspatienter utsätts kontinuerligt for

stress,

 

höga

ljudnivåer och störd sömn, som tillsammans kan leda till en utveckling av IVA

syndromet.

 

Syftet

med studien var attkartlägga larmstarter från teknisk apparatur och

andra

störande

 

 

ljud på en intensiwårdsavdelning. Metoden var en

observationsstudie dagtid under

tre

 

 

dagar på två intensiwårdssalar och larmstartsprotokoll användes, for att

dokumentera

 

varje larmstart

från teknisk apparatur. En ljudnivåmätare användes ftir att få en

uppskattning

av decibel på larmstarter från

 

 

den tekniska apparaturen. Resultaten belyser att

teknisk

 

apparatur

såsom respiratorer, stod for 262larmstarter (cirka 33yo),

övervakningsutrustning

 

som

mäter invasivt blodtryck, for 175 larmstarter (cirka 22%o) och saturationlarm ftir

143

 

larmstarter (cirka

18o/o) av alla larmstarter i studien. Ett medelvärde påvisar

0,72larmstarter

 

per

minut. Andra frekvent störande ljudfaktorer tas också upp i studien, som kan medfora

en

 

ökad

ljudnivå fiir patienterna på intensiwårdsavdelningen.

Mätningarna visade att

respiratorerna och sprutpumparnas larmstarter stod

 

 

ft)r de högst uppmätta decibelnivåerna

 

80 decibel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)