Sexköpslagen och dess konsekvenser : En litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att, genom en litteraturöversikt sammanställa kunskap om hur prostituerade påverkats av kriminaliseringen av sexköp samt undersöka hur socialt arbete bedrivs med prostituerade i länder som kriminaliserar sexköp. De valda studierna analyserades med hjälp av empowermentteori och stigmateori. Resultat visar att kriminaliseringen av sexköp inte har lett till mindre stigmatisering för de prostituerade. Många upplever tvärtom mer stigmatisering. Förbudet har lett till att sexköpare fått ett ökat förhandlingsutrymme. För gatuprostituerade innebär det mer risktagande, våld och minskad inkomst. Sociala insatser finns att tillgå men visar sig vara otillgängliga eller otillräckliga för att inleda ett empowerment-arbete. Fokus ligger på kvinnliga prostituerade vilket gör att hbt personer som en särskilt utsatt grupp diskrimineras. Utländska prostituerade vilka utgör en majoritet av de prostituerade exkluderas från det svenska systemet. Slutsatsen blir därmed att det behövs en översyn av handlingsplanen emot prostitution som antogs i samband med utvärderingen av sexköpslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)