Hur tillvaratas rättssäkerheten vid direktupphandling? : Ett arbete om rättssäkerheten inom direktupphandling med anledning av den höjda direktupphandlingsgränsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)