Jämställdhet i EU - En fallstudie om politisk påverkan och europeisk integration

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Europeiska unionen (EU) utgör idag en inflytelserik plattform för att utöva politisk påverkan, något som har dragit till sig ett stort antal aktörer. Många nya politiska kanaler och möjligheter har öppnats upp i och med det europeiska samarbetet, men hur kan organisationer gå till väga för att faktiskt kunna påverka den politik som förs inom EU:s institutioner? Denna uppsats är en fallstudie av organisationen European Women´s Lobby och deras arbete för att förbättra kvinnors representation i EU. Deras arbete undersöks genom en analys av det officiella material som presenterar en av de kampanjer som organisationen driver på den europeiska plattformen. Till hjälp för denna analys användes ett teoretiskt ramverk som bygger på europeiseringsteori. Det som undersökningen har visat på är att olika aspekter av europeisering anses ha skapat både nya möjligheter samt svårigheter för att utforma och bedriva den kampanj som har studerats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)