Sökning: "systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 1279 uppsatser innehållade ordet systemteori.

 1. 1. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
  Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie kring familjehems ställningstagande till vårdnadsöverflytt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Denise Jansson; Therese Salazar Fors; Sanna Unefäldt; [2023]
  Nyckelord :Familjehem; familjehemsplacering; vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : År 2021 var 18 700 barn i Sverige placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 2022). En familj som fungerar som ett stöd för barnet som av någon anledning inte har möjligheten att bo med sin biologiska familj. LÄS MER

 3. 3. "Samverkan - det är grundpelaren" : En kvalitativ studie utifrån samverkan mellan specialpedagoger och lärare runt det proaktiva arbetet på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Verlinden; Annica Thörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörn, Annica och Verlinden, Susan (2022). ”Samverkan - det är grundpelaren.” Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Inkludering börjar i oss själva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Ebbegård; Victoria Elmstedt; [2023]
  Nyckelord :inkludering inkluderande undervisning lärares förståelse systemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att att bidra med kunskap om hur skolans aktörer förstår inkludering utifrån sitt uppdrag/sin roll. Lindqvist och Nilholm (2014) samt Swärd och Reichenberg (2020) menar att inkludering och hur lärare väljer att arbeta med inkludering är mångdimensionellt. LÄS MER

 5. 5. Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Johansson; Catarina Larsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Gymnasium; Matematikstöd; Organisation; Stödverksamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Tina och Larsson, Catarina (2023). Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor: ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER