Instrumentvården i grundskolan. Intervjuer med fyra behöriga musiklärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Författare: Fredrik Tjerneld; [2008]

Nyckelord: grundskolor; instrumentvård; musiklärare;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)