Mångfaldsarbete : En jämförelse mellan privata och offentliga sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Michael Gyllenflykt; Nasim Barghashi; [2009]

Nyckelord: Diversity;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)