Vem blir jag i coronans tid? – en textanalys av elevtexter skrivna hösten 2020

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar krönikor skrivna i gymnasiets kurs Svenska 3 hösten 2020 med temat ”Vem blir jag i coronanstid?” Syftet med uppsatsen är att undersöka vad gymnasiets elever skriver om när de ska skriva om sina upplevelser under den globala pandemin covid-19. Genom att använda mig av textanalys utifrån Lennart Hellspong och Per Ledins textmodell har elevernas texter analyserats och sex mikroteman blev synliga. Dessa mikroteman är Psykisk ohälsa, Olika personlighetstyper, Distansundervisning, Sociala medier, Vikten av underhållning och Vad kan covid-19 tänkas föra med sig.Dessa mikroteman diskuteras utifrån frågeställningarna, vad väljer elevernas att skriva om när det gäller covid -19, vad uttrycker eleverna för känslor i sina texter och jag ställer även frågan om det går att utläsa vilken betydelse det hade för eleverna att få skriva om covid-19.Analysen visar att eleverna är kraftigt påverkade av situationen de ställdes inför mars 2020 när distansundervisning blev ett faktum på grund av covid-19. Den visar även att terapeutiskt skrivande kan hjälpa elevernas att kunna sätta ord på sina upplevelser och känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)