Income, Insurance, and Happiness in China: Evidence from CHIP2013

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Yanni Shen; [2020-07-10]

Nyckelord: Subjective Well-being; Income; Insurance; Ordered Logit Model;

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)