Sökning: "mammografi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet mammografi.

 1. 1. Orsaker till varför kvinnor avstår från mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tania Ewat; Sandra Isfahani; [2023-05-10]
  Nyckelord :Mammografiscreening; kvinnor avstår; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakrund: Mammografi är den ledande undersökningen för upptäckt av bröstcancer och utgör ca 70% av upptäckterna. Kvinnor kallas in på hälsokontroller mellan 40-74 års åldern. Kvinnor väljer att inte delta på mammografiscreening på grund av en rad orsaker. LÄS MER

 2. 2. Mammografi och utrikesfödda kvinnor : En kvantitativ studie om orsaken till att utrikesfödda kvinnor inte gör mammografiundersökningen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fatuma Mohamed Abdullahi; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Breast cancer; Examination; Foreign-born; Health; Mammography screening; women;

  Sammanfattning : Background: This thesis concerns mammography screening and foreign-born women. In several different social arenas, it has been discussed that foreign-born women visit mammography screening to a lesser extent than women born in Sweden. Breast cancer is a common form of cancer and is mostly found through mammography screening. LÄS MER

 3. 3. Risks and Risk Mitigation Strategies Related to AI in Medical Imaging : A Qualitative Case Study of Implementing AI in Screening Mammography

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annika Gerigoorian; Maha Kloub; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI Implementation; Enterprise Risk Management; Mammography; Medical Imaging; Artificiell Intelligens; AI Implementering; Enterprise Risk Management; Mammografi; Bild- och funktionsmedicin;

  Sammanfattning : AI in medical imaging is promising. Breast cancer screening has particularly seen advancements as researchers have demonstrated how commercially available AI algorithms could detect breast cancer at the same level as the best radiologists. LÄS MER

 4. 4. 3D printer in dosimetry and mammography – designing and testing an OSL dosemeter holder and a low contrast-detail phantom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Måns Boll; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Today, 3D printing is a versatile tool used in a wide range of fields. With the advent of more cost-effective fused deposition modelling (FDM) 3D printing technologies it is time to investi- gate what such a 3D printer has to offer in radiation science applications. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att få en bröstcancerdiagnos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Karlsson; Marie Liljesson; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer diagnosis; Experience; Patient perspective; Traumatic crisis; Women.; Bröstcancerdiagnos; Kvinnor; Patientperspektiv; Traumatisk kris; Upplevelse;

  Sammanfattning : Karlsson, E & Liljesson, M. Kvinnors upplevelse av att få en bröstcancerdiagnos. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2022. LÄS MER