Sökning: "mammografi"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet mammografi.

 1. 1. Att använda AI för att detektera bröstcancer : En explorativ studie kring användning av bildanalys inom svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Klingberg; Filippa Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; maskininlärning; artificiella neurala nätverk; bröstcancer; mammografi; sjukvård; täta bröst.;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common form of cancer for women around the world. In an attempt to decrease the mortality, women in Sweden between the ages of 40-74 years are called to regular mammography screenings to detect the disease as early as possible. Despite this, around 1400 die from the disease every year in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse och erfarenheter av att få en bröstcancerdiagnos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Caroline Björklund; Moa Schöld Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Diagnos; Kvinnor; Stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. 7800 nya fall diagnostiserades och 400 kvinnor dog med bröstcancer som underliggande orsak i Sverige år 2018. Genomsnittsåldern för de som insjuknar i bröstcancer i Sverige är 60 år och antalet fall har fördubblats sedan 1960. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors upplevelse av bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Dahl; Frida Lönngren; [2020]
  Nyckelord :bröstcancer; unga kvinnor och upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor men med hjälp av mammografi kan diagnosen ställas i ett tidigt stadium och på så vis öka överlevnaden. Kunskaper om hur dessa unga kvinnor upplever bröstcancer ger sjuksköterskor en bredare förståelse och ett vidare förhållningssätt i mötet med dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av mammografiundersökning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Albert Graaf; Feven Yohannes; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; erfarenheter; mammografi; radiografi; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en vedertagen uppfattning om att en mammografisk undersökning skulle vara obekväm och uppfattas som att vara i en utsatt position för kvinnor som genomgår den. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av mammografiundersökning. Metod: Litteraturstudiens resultat består av åtta kvalitativa studier. LÄS MER

 5. 5. Finite Element Model of Mechanical Imaging of the Breast for OpenVCT Software Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecca Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Styvhetsförändringar i bröstvävnad är ofta kopplade till en patologisk förändring. Vissa cancertyper som infiltererande duktalt carcinom kan vara åtta gånger så styv som fettvävnaden runt omkring. LÄS MER