Kan sex veckors bålstabilitetsträning med slinga i Redcord förbättra balans och gångförmåga efter en stroke?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institution för hälsovetenskap

Sammanfattning: Stroke är den vanligaste orsaken till långtidssjukvård och leder bland annat till
nedsatt balans. Personer som haft en stroke utgör en av de största målgrupperna för fysioterapeutisk behandling, som framförallt består av träning av personens funktionsnedsättningar exempelvis rörlighet, styrka och balans. Den nedsatta balansen som uppstår efter en stroke medför en försämrad gångförmåga och ökad risk för fall. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan balans och bålstabilitet samt att en förbättrad balans medför en förbättrad gångförmåga och minskad fallrädsla. Redcord® är ett koncept som
innefattar instabil träning i slingor och bålstabilitetsträning med instabila redskap har visat på signifikanta förbättringar gällande balans hos personer som haft en stroke. Syftet med denna studie var att undersöka om sex veckors bålstabilitetsträning med Redcord® kan förbättra balans, gångförmåga och fallrädsla hos en person efter en stroke samt att beskriva personens upplevelse av träningen. Denna kvantitativa studie med single subject experimental design innefattade en försöksperson, en man i 70-års åldern som fick en stroke
2012. Efter baslinjemätningarna tränades bålstabilitet med Redcord® under sex veckor. FESI, BBS, 10 meter gångtest och PBU användes som mätinstrument. Interventionsperioden avslutades med en strukturell intervju angående försökspersonens upplevelse med träningen. Utifrån de mätinstrument som använts kunde inga signifikanta förbättringar ses. Dock skedde en subjektiv förbättring och försökspersonens upplevelse var mycket positiv. På grund av studiens begränsningar behövs ytterligare forskning för att undersöka om bålstabilitetsträning med Redcord® kan förbättra balans och gångförmåga efter en stroke.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)