Optimering av sekvenser i produktionsplanering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

Författare: Erik Kronberg; [2021]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)